thumbnail

Ngày 12/8, trong Consensus Layer Call, các nhà phát triển Ethereum đã đưa ra một ngày cụ thể để triển khai The Merge. 

Cụ thể, The Merge sẽ giúp Ethereum thay đổi cơ chế đồng thuận từ proof-of-work sang proof-of-stake. Quá trình này sẽ bao gồm hai đợt nâng cấp: Bellatrix và Parix. The Merge sẽ hoàn thành sau bản cập nhật Paris.

Bản cập nhật này sẽ diễn ra khi mạng lưới đạt một TDD nhất định, hay còn gọi là tổng độ khó của các block trong chuỗi. Điều này sẽ liên quan mật thiết đến hashrate của mạng lưới.

Trong cuộc gọi, các nhà phát triển đã thảo luận về thời gian thích hợp cho hai bản cập nhật chính. Họ đã đồng ý nâng cấp Bellatrix sẽ diễn ra vào epoch thứ 144896, hay ngày 6/9. Trong khi đó, Paris sẽ diễn ra vào 15/9, khi TTD đạt 58750000000000000000000.

Các mốc thời gian này có thể bị thay đổi trong những ngày sắp tới bởi sự biến động của thời gian khối (block times) và hash rate. Những nhà phát triển cho biết sẽ đưa ra một thông báo vào ngày 23/8 dựa trên số liệu được cập nhật. 

ethereum 2
Ethereum 2.0

The Merge dự định sẽ diễn ra sau khi Bellatrix được đưa vào mainnet trước cuối tháng 9. Nếu hashrate của Ethereum giảm mạnh, thời gian chuỗi sẽ chậm lại từ đó ảnh hưởng đến thời gian dự kiến của The Merge. Nếu trường hợp đó xảy ra thì một quá trình thủ công sẽ được tiến hành.

Cuộc thảo luận diễn ra một thời ngắn sau khi Ethereum triển khai thành công The Merge trên Testnet Goerli vào 12/8. Đây được xem là bước cuối cùng cho sự chuẩn bị để Ethereum mainet tiến lên proof-of-stake.

0
0
icon0
iconicon