Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Thị trưởng Missouri muốn airdrop 1,000 USD Bitcoin cho mỗi người dân

Thị trưởng của Cool Valley, Missouri cho biết ông đang tìm cách trao hơn 1 triệu USD Bitcoin cho 1,500 cư dân của thành phố.
Published Aug 20 2021
Updated Jul 14 2022
4 min read
Amber media

Related Posts