thumbnail
Channel logo
MarginATM
Save
Copy link

Tiền chảy vào Bitcoin liên tục, Giá BTC sẽ bùng nổ?

Có lẽ sau báo cáo hàng quý, các tổ chức tài chính đã tiết lộ điều gì đó.
Avatar
Huy Drift
Published May 17 2024
1 min read

Trong video sẽ có các nội dung:

- Long term holder quay lại việc mua ròng Bitcoin?

- Short term holder đã cắt lỗ chưa?

advertising

- Hành động giá sắp tới của Bitcoin sẽ thế nào?

Mời các bạn đón xem video để có thông tin chi tiết.

RELEVANT SERIES