thumbnail
Channel logo
MarginATM
Save
Copy link

Tín hiệu Bitcoin sẽ tăng mạnh, phe MUA đã sẵn sàng?

Bitcoin sẵn sàng tăng mạnh?
Avatar
Huy Drift
Published May 08 2024
Updated May 08 2024
1 min read

Trong video sẽ có các nội dung:

- Bitcoin xác nhận Bear Trap, đồng thời kích hoạt tín hiệu tăng giá.

- Dòng tiền từ các quỹ ETF?

advertising

- Các Short term holder đã bị rũ bỏ??

- Cung tiền M2 đang thế nào?

RELEVANT SERIES