Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Tính năng giúp ví Zerion cạnh tranh với MetaMask

Ví tiền mã hóa Zerion chuẩn bị ra mắt tiện ích mở rộng trong trình duyệt để tăng cường cạnh tranh với MetaMask. Tiện ích đang trong giai đoạn thử nghiệm và dự kiến triển khai vào cuối tháng 11, theo The Block.
Amber avatar
uyntran.web3
Published Nov 05 2022
Updated Nov 06 2022
3 min read
Amber media

Related Posts