TRADING CONTEST - ĐUA TOP SĂN QUÀ CÙNG MARGIN ATM

TỔNG THƯỞNG: 700 USD
⚡️ Top 1: $300
⚡️ Top 2: $150
⚡️ Top 3: $70
⚡️ Top 4-10: $30

Cách tham gia:
Bước 1: Truy cập sàn LMT bằng link https://marginatm.com/go/lmt
Bước 2: Điền form https://forms.gle/qX8ANeF3UB6gke1w5
Bước 3: Mở site social trading (copy trade)
Bước 4: Trade!

MarginATM sẽ dựa vào số Yield (lợi nhuận cộng gộp) của các tài khoản và xếp hạng.

Yêu cầu:

  • Đăng ký tài khoản bằng link trên để hợp lệ
  • Tài khoản copy trade để logo Margin ATM và đặt tên theo cú pháp MarginATM-Nickname (không được đổi tên)
  • Bio đính kèm @margin_atm
  • Giao dịch tối thiểu 20 lệnh & tổng Yield lớn hơn 0

Hiphop never die, trade luôn có gì ngại 😎😎

Thời gian: 11/03/2020 – 17/03/2020

Chuỗi bài viết hữu ích: Hướng dẫn đăng ký, sử dụng các tính năng của sàn LetMeTrade

Click để tặng điểm cho bài!
[Total: 0 ]

Write A Comment