Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

TRON tổ chức Hackathon giải thưởng lên đến 10 triệu đô

Mới đây, TRON đã chính thức ra mắt Hackathon dành cho nhà phát triển toàn cầu. Sự kiện được đặt tên là Great Voyage: TRON 2021 Global DeFi Hackathon.
Amber avatar
Sammie
Published Feb 17 2021
Updated Aug 09 2022
4 min read
Amber media

Related Posts