Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Trung Quốc cấm thanh toán và kinh doanh tiền điện tử?

Wu Blockchain thông báo rằng Trung Quốc đã chính thức cấm các tổ chức tài chính và công ty thanh toán cung cấp dịch vụ liên quan đến ”tiền điện tử”.
Amber avatar
alice
Published May 17 2021
Updated Jul 23 2022
7 min read
Amber media

Related Posts