Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Twitter đột ngột đóng cửa toàn bộ văn phòng

Elon Musk không quá lo lắng vì “những người giỏi nhất” vẫn còn ở lại Twitter, theo Business Insider.
Amber avatar
uyntran.web3
4 min read
Published Nov 18 2022
Updated Dec 21 2023
Amber media