Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Việt Nam chính thức nghiên cứu và thí điểm sử dụng tiền điện tử

Hiện nay, Việt Nam chưa có định nghĩa cụ thể về tiền ảo và tài sản kỹ thuật số. Các quy định hiện nay chỉ mới đề cập khái niệm tiền điện tử theo tiền pháp định.
Published Jun 30 2021
Updated Jul 23 2022
6 min read
Amber media

Related Posts