Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Vitalik Buterin tiếp tục đốt hơn 6 tỷ USD Shiba Inu

Người đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin đã đốt 90% lượng nắm giữ Shiba Inu coin (SHIB) của mình, trị giá lên đến 6.7 tỷ USD.
Amber avatar
Khải Hoàn
Published May 18 2021
Updated Sep 13 2022
5 min read
Amber media

Related Posts