Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Vitalik cho rằng Metaverse của Facebook sẽ thất bại

Vào chủ nhật (ngày 1/8), Vitalik Buterin, nhà sáng lập của Ethereum đưa ra ý kiến cá nhân cho rằng những nỗ lực xây dựng nền móng cho Metaverse của các gã khổng lồ công nghệ như Facebook sẽ ít có khả năng thành công.
Amber avatar
immihu.web3
2 min read
Published Aug 01 2022
Updated Dec 11 2023
Amber media