thumbnail
Channel logo
MarginATM
Save
Copy link

Vốn 100 triệu thì phân bổ đầu tư Crypto như thế nào?

Nhiều bạn thắc mắc và có nhiều câu hỏi liên quan đến chủ đề này.
Avatar
Huy Drift
Published Apr 10 2024
Updated Apr 10 2024
1 min read

Trong video này sẽ có những nội dung sau:

- Cách xác định mức độ chấp nhận rủi ro.

advertising

- 3 danh mục phân bổ đầu tư tham khảo.

- Giữ Stablecoin trong danh mục để làm gì?

RELEVANT SERIES