Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Chúng ta đang ở Bear market - Vùng Gap $24,000 của BTC có được lấp?

Tình hình On-chain đã có sự chuyển biến trở lại, khi diễn ra đợt giá giảm như hiện tại, các nhà đầu tư đã có 1 đợt gom hàng khá tốt vào hôm qua (21/2).
Amber avatar
kaylin
6 min read
Published Feb 21 2022
Updated Nov 15 2023
Amber media