Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Worldcoin bị cấm hoạt động tại Hồng Kông

Văn phòng Ủy viên Bảo mật Dữ liệu Cá nhân Hồng Kông (PCPD) đã bắt đầu điều tra Worldcoin từ 2023 và đã thông báo rằng dự án này đang vi phạm luật bảo mật dữ liệu cá nhân tại Hồng Kông và bị yêu cầu dừng hoạt động.
Amber avatar
Hunt
4 min read
Published May 22 2024
Updated May 22 2024
worldcoin bị cấm hoạt động

Văn phòng Ủy viên Bảo mật Dữ liệu Cá nhân Hồng Kông (PCPD) đã kết thúc cuộc điều tra về dự án Worldcoin và xác định rằng các hoạt động của dự án này tại Hồng Kông đã vi phạm Pháp lệnh Bảo mật Dữ liệu Cá nhân (PDPO).

Trong một thông báo ngày 22/05/2024, Ủy viên Bảo mật Ada Chung Lai-ling đã ban hành thông báo Worldcoin, yêu cầu ngừng ngay lập tức tất cả các hoạt động của dự án tại Hồng Kông liên quan đến việc quét và thu thập hình ảnh mống mắt và khuôn mặt của công chúng bằng các thiết bị quét mống mắt.

PCPD đã bắt đầu cuộc điều tra đối với dự án Worldcoin vào tháng 01/2024. Cuộc điều tra xác định xem các phương pháp xác minh danh tính có gây ra rủi ro nghiêm trọng đối với quyền riêng tư, dữ liệu cá nhân của công dân và vi phạm các yêu cầu của PDPO hay không.

PCPD đã thực hiện 10 chuyến thăm bí mật tại sáu địa điểm liên quan đến việc vận hành dự án Worldcoin từ tháng 12/2023 đến tháng 01/2024.

thiết bị quét móng mắt
Thiết bị quét móng mắt của Worldcoin

Theo PCPD, việc thu thập hình ảnh khuôn mặt là không cần thiết để xác minh tính nhân đạo của người tham gia. Vì các nhân viên vận hành thiết bị quét mống mắt đã có khả năng thực hiện việc xác minh này trực tiếp tại các địa điểm vận hành, khiến việc quét hoặc thu thập hình ảnh khuôn mặt trở thành một bước không cần thiết.

PCPD cũng chỉ ra rằng Worldcoin đã không cung cấp đủ thông tin cho người dùng về việc thu thập dữ liệu sinh trắc học.

worldcoin phát hành orb
Worldcoin từng phát hành 1,500 Orb trên 35 thành phố khắp thế giới

Cuộc điều tra cho thấy thông báo bảo mật của Worldcoin không có sẵn bằng tiếng Trung. Điều này khiến những người tham gia không nói tiếng Anh không thể hiểu được các chính sách, thực tiễn, điều khoản và điều kiện của dự án.

advertising

Các nhân viên vận hành thiết bị quét mống mắt tại các địa điểm vận hành cũng không cung cấp bất kỳ giải thích nào hoặc xác nhận sự hiểu biết của người tham gia về các tài liệu đã nói trên.

Họ cũng không thông báo cho người tham gia về các rủi ro có thể liên quan đến việc tiết lộ dữ liệu sinh trắc học của họ, cũng như không trả lời các câu hỏi của người quét.

quy trình lưu trữ dữ liệu
Quy trình lưu trữ dữ liệu người dùng của Worldcoin

Trong những điều kiện này, PCPD cho rằng việc thu thập hình ảnh khuôn mặt và mống mắt là không công bằng và bất hợp pháp, vi phạm các nguyên tắc bảo vệ dữ liệu của PCPD.

PCPD đã phán quyết rằng việc Worldcoin lưu giữ dữ liệu sinh trắc học nhạy cảm trong tối đa 10 năm chỉ để huấn luyện mô hình AI, bao gồm hình ảnh khuôn mặt và mống mắt, là không hợp lý.

Worldcoin đã xác nhận rằng 8,302 cá nhân đã có khuôn mặt và mống mắt của họ được quét để xác minh trong quá trình hoạt động tại Hồng Kông.

Dự án Worldcoin được công bố vào năm 2021 với hơn hai triệu người đăng ký trước khi dự án chính thức ra mắt vào tháng 07/2023.

Worldcoin cũng đã từng bị đình chỉ dịch vụ ở Kenya và Ấn Độ vì liên quan tới các vấn đề về quyền riêng tư ở các đất nước này.