Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

zkSync 2.0 triển khai bản thử nghiệm mainnet

Ngày 28/10, giải pháp mở rộng quy mô Ethereum zkSync ra mắt bản thử nghiệm "Baby Alpha" cho mainnet 2.0.
Amber avatar
uyntran.web3
Published Oct 29 2022
Updated Oct 29 2022
2 min read
Amber media

Related Posts