Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

zkSync sẽ chính thức ra mắt mainnet trong 100 ngày tới

Giải pháp mở rộng Ethereum layer 2 - zkSync mới đây đã công bố lộ trình chính thức ra mắt mainnet của nền tảng này trong 3 tháng tới.
Amber avatar
quynhnguyen
Published Jul 21 2022
Updated Jul 22 2022
3 min read
Amber media

Related Posts