Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

1confirmation thành lập quỹ đầu tư NFT 100 triệu USD

Vào hôm qua ngày 23/6, Nick Tomaino, founder của quỹ đầu tư 1confirmation cho biết quỹ này sẽ dành khoản đầu tư 100 triệu USD cho các hoạt động đầu tư vào các bộ sưu tập NFT bluechip.
Amber avatar
immihu.web3
Published Jun 23 2022
Updated Oct 19 2022
2 min read
Amber media

Related Posts