Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Hàn Quốc: Hơn 200 sàn giao dịch tiền điện tử có thể bị đóng cửa

Ông Eun Sung-soo đã cảnh báo tất cả hơn 200 sàn giao dịch tiền điện tử về nguy cơ bị đóng cửa theo quy định mới của quốc gia.
Published Apr 26 2021
Updated Jul 23 2022
5 min read
Amber media

Related Posts