Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

5 điều nhà đầu tư Ethereum cần lưu ý trước thềm The Merge

Một ngày trước khi bản nâng cấp Bellatrix được tiến hành, Bobby Ong đã chia sẻ một số điều các nhà đầu tư cần lưu ý để tối ưu lợi nhuận khi The Merge diễn ra.
Amber avatar
kaylin
Published Sep 05 2022
Updated Sep 13 2022
6 min read
Amber media

Related Posts