Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Bitcoin dưới 17,000 USD sẽ mang lại lợi nhuận 200 triệu USD cho phe bán

Vào lúc 15h ngày 11/10, nếu Bitcoin được giao dịch dưới 17,000 USD, phe bán sẽ kiếm được lợi nhuận lớn khi quyền chọn Bitcoin trị giá 710 triệu USD hết hạn. Điều này có thể làm tăng thêm áp lực bán đối với giá Bitcoin.
Amber avatar
kaylin
4 min read
Published Nov 11 2022
Updated Nov 09 2023
Amber media