Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Aave đề xuất tạo ra stablecoin mới GHO

Trong một thông báo trên blog gần đây, giao thức DeFi AAVE đã đưa ra đề xuất tạo nên một stablecoin phi tập trung mới, được hỗ trợ bằng tài sản thế chấp được gọi là GHO. Theo đó, đồng stablecoin này sẽ được neo giá bằng USD Mỹ.
Published Jul 08 2022
Updated Oct 19 2022
3 min read
Amber media

Related Posts