Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Aave tạm ngừng cho vay 17 token trên Ethereum để phòng rủi ro

Aave đã tạm thời ngừng cho vay 17 token và stablecoin trên Ethereum sau khi bị tấn công, theo The Block.
Amber avatar
uyntran.web3
3 min read
Published Nov 28 2022
Updated Dec 08 2023
Amber media