Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Alibaba "quay xe" với giải pháp liên quan đến NFT?

Vào hôm qua ngày 10/6, website của Alibaba Group Holdings, tập đoàn thương mại điện tử lớn nhất Trung Quốc đã triển khai giải pháp mới liên quan đến NFT.
Amber avatar
immihu.web3
2 min read
Published Jun 09 2022
Updated Nov 20 2023
Amber media