Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Mattel nhãn hiệu của Barbie Girl dự định làm NFT

Hãng đồ chơi nổi tiếng trên thế giới Mattel dự định sử dụng tài sản trí tuệ như Hot Wheels và Barbie để tạo ra các avatar dưới dạng NFT trong metaverse sắp tới.
Amber avatar
immihu.web3
2 min read
Published Jun 09 2022
Updated Nov 20 2023
Amber media