Channel logo
MarginATM
Save
Copy link

AMM SudoRare biến mất cùng với 500 ETH

SudoRare, AMM hay công cụ tạo lập thị trường tự động trên Ethereum đã bất ngờ đóng cửa dịch vụ. Các nguồn tin trên mạng xã hội cho biết dự án đã bỏ túi hơn 519 ETH (khoảng 815,000 USD). 
Avatar
immihu.web3
Published Aug 23 2022
Updated Dec 11 2023
2 min read
thumbnail

Trưa hôm nay (23/8), SudoRare, AMM hay công cụ tạo lập thị trường tự động trên Ethereum đã bất ngờ đóng cửa dịch vụ. Các nguồn tin trên mạng xã hội cho biết dự án đã bỏ túi hơn 519 ETH (khoảng 815,000 USD). 

Sự việc bắt đầu khi một thành viên trong công đồng với tên gọi sungjae_han đã chỉ ra một giao dịch bất thường khi giao thức này đã rút ròng tài sản thông qua LOOK (token của LooksRare) và stablecoin USDC. 

Peckshield, nhà điều tra blockchain trên Twitter đã chỉ ra khả năng dự án đã rug-pull với số tiền 519 ETH. Thay cho câu trả lời, dự án SudoRare đã quyết định đóng cửa trang web sudorare.xyz và xóa tất cả các tài khoản mạng xã hội.

Các nhà điều tra đã bắt đầu lần theo dấu vết của tài sản bị đánh cắp và phát hiện nó được gửi về 3 tài khoản khác nhau.

Trong khi cuộc đầu tư vẫn còn đang tiến hành, sự biến mất của SudoRare lần nữa nhắc nhở nhà đầu tư cần phải "tự mình tìm hiểu" (DYOR), trước khi đầu tư vào bất kỳ dự án nào.

Trước đó, Veldodrome, một dự án AMM trên Optimism, đã phát hiện một thành viên trong đội ngũ của mình lấy trọm hơn 350,000 USD từ quỹ dự án.

Đọc thêm:  Coinbase ngừng gửi và rút ETH khi The Merge diễn ra

RELEVANT SERIES