Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Ấn Độ quy định các công ty kê khai tiền điện tử vào báo cáo tài chính

Chính phủ Ấn Độ vừa đưa ra quy tắc mới về báo cáo tiền điện tử. Các công ty kinh doanh tiền điện tử sẽ phải kê khai việc nắm giữ tiền điện tử của họ.
Amber avatar
alice
Published Mar 28 2021
Updated Aug 03 2022
3 min read
Amber media

Related Posts