Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Anh công nhận tiền mã hóa là công cụ tài chính hợp pháp 

Nhà lập pháp Anh đã bỏ phiếu để công nhận tiền mã hóa là công cụ tài chính hợp pháp tại quốc gia này. 
Amber avatar
immihu.web3
2 min read
Published Oct 26 2022
Updated Nov 22 2023
Amber media