Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Aptos Labs huy động 150 triệu USD do FTX Ventures dẫn đầu

Aptos Labs đã huy động được 150 triệu USD trong vòng gọi vốn Series A do FTX Ventures - chi nhánh đầu tư mạo hiểm của sàn giao dịch tiền điện tử FTX dẫn đầu.
Amber avatar
kaylin
Published Jul 25 2022
Updated Jul 26 2022
2 min read
Amber media

Related Posts