Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

NFT Gaming bùng nổ với việc Axie Infinity đạt doanh thu lên tới 1 tỷ USD

Trò chơi NFT dựa trên Ethereum Axie Infinity đã đạt doanh thu 1 tỷ USD, làm tăng thêm sự phổ biến ngày càng tăng của các trò chơi dựa trên NFT.
Published Aug 08 2021
Updated Jul 14 2022
3 min read
Amber media

Related Posts