Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

CZ: Binance có tiềm lực mạnh về tài chính

Giữa bão FUD về vấn đề rút tiền, CEO Binance CZ liên tục khẳng định về khả năng thanh khoản của sàn giao dịch.
Amber avatar
quynhnguyen
Published Dec 16 2022
Updated Dec 16 2022
3 min read
Amber media

Related Posts