Channel logo
MarginATM
Save
Copy link

Binance “cưỡng chế” đổi stablecoin của người dùng thành BUSD

Ngày 5/9, Binance thông báo tự động đổi tất cả stablecoin của người dùng thành BUSD, stablecoin của sàn giao dịch. 
Avatar
immihu.web3
Published Sep 06 2022
Updated Dec 01 2023
2 min read
thumbnail

Ngày 5/9, Binance thông báo tự động đổi tất cả stablecoin của người dùng thành BUSD, stablecoin của sàn giao dịch. 

Theo thông báo chính thức, sàn giao dịch lớn nhất thế giới cho biết tính năng “BUSD Auto-Conversion” sẽ được triển khai vào 29/9. Tính năng này sẽ tự động chuyển đổi stablecoin gồm USDC, USDP và TUSD thành BUSD với tỷ lệ 1:1. Điều này áp dụng cho cả số dư stablecoin trong tài khoản lẫn nạp mới của người dùng. 

Công ty cho biết tính năng này sẽ giúp “cải thiện thanh khoản và hiệu quả sử dụng vốn của người dùng”.

“Điều này sẽ không ảnh hưởng đến lựa chọn rút tiền của người dùng. Người dùng vẫn có thể tiếp tục rút tài sản về USDC, USDP và TUSD bằng BUSD trong tài khoản với tỷ lệ 1:1”, Binance cho biết thêm. 

Binance sẽ dừng cặp giao dịch của ba stablecoin. Cặp giao dịch stablecoin-stablecoin sẽ ngừng hoạt động vào 26/9. Trong khi đó, cặp stablecoin-crypto sẽ dừng hẳn vào 29/9. 

“Tất cả lệnh chờ sẽ được tự động được hủy. Người dùng có thể giao dịch tài sản trong các cặp BUSD tương ứng.”, Binance cho biết. Thông báo này cũng đồng nghĩa với việc Binance sẽ cắt giảm hàng loạt dịch vụ như giao dịch, staking, thanh toán… liên quan tới các stablecoin trên. 

Động thái này cho thấy Binance, sàn giao dịch lớn nhất thế giới đang ưu tiên stablecoin của mình so với các đối thủ khác trên thị trường. Việc chuyển đổi sẽ giúp mở rộng thị phần của thị trường cho BUSD. 

Đọc thêm: Binance đầu tư phát triển tên miền .bnb

RELEVANT SERIES