Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Thế giới hướng về Ấn Độ, Binance cũng không ngoại lệ

Quỹ từ thiện Binance là quỹ mới nhất đóng góp vào nỗ lực cứu trợ COVID của Ấn Độ. Binance gần đây đã công bố cứu trợ COVID tại Ấn Độ bằng cách hỗ trợ các hoạt động cung cấp oxy.
Published May 03 2021
Updated Jul 14 2022
5 min read
Amber media

Related Posts