Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Binance đình chỉ giao dịch bằng đồng Euro

Có hiệu lực từ 8 giờ sáng theo giờ UTC vào hôm nay, người dùng Binance sẽ không thể gửi tiền bằng Euro thông qua ngân hàng của họ nữa.
Amber avatar
Khải Hoàn
Published Jul 06 2021
Updated Jul 14 2022
6 min read
Amber media

Related Posts