Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Các Ngân hàng Anh bắt đầu cấm vận thanh toán đối với Binance

Mới đây, Ngân hàng Barclays đã thông báo cho khách hàng rằng họ sẽ không tạo điều kiện thực hiện các khoản thanh toán cho sàn giao dịch tiền điện tử Binance.
Amber avatar
Khải Hoàn
Published Jul 05 2021
Updated Aug 23 2022
6 min read
Amber media

Related Posts