Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Binance dừng giao dịch UST và LUNA, CZ lên tiếng

Vào 15h30 ngày 15/03, CEO của sàn giao dịch Binance đã lên tiếng thông báo rằng sẽ tạm ngừng tất cả cặp giao dịch liên quan đến LUNA và UST.
Published May 12 2022
Updated Jul 14 2022
3 min read
Amber media

Related Posts