thumbnail

Vào 11h ngày 12/5, tài khoản Twitter của đội ngũ dự án Terra đã thông báo mạng lưới blockchain này sẽ ngừng hoạt động. Quyết định này được đưa ra nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công quản trị vào Luna. 

Các nhà validator của Terra (người vận hành blockchain) sẽ được tạm dừng Blockchain tại khối 7603700. Điều này xảy ra do sự lạm phát nặng nề từ đồng tiền LUNA dẫn đến sụt giảm giá thành cho một cuộc tấn công vào blockchain này. 

Terra Blockchain là một blockchain được vận hành theo cơ chế đồng thuận Proof of Stake. Khi validators của Terra phải staking (cam kết) LUNA của họ để có thể tham gia vào vận hành blockchain. Họ sẽ là những người xác thực các giao dịch trên blockchain cũng như đảm bảo tính an toàn cho toàn hệ thống. 

Đối với Proof of stake blockchain, một cuộc tấn công 51% (51% Attack) có thể được thành lập khi một người hoặc một tổ chức nắm giữ hơn một nửa lượng coin của blockchain đó. Khi đó,  họ có quyền thay đổi các giao dịch trên blockchain đó dẫn đến việc phá hủy toàn bộ hệ thống. 

Luna supply tăng 26 lần  (Nguồn: Nansen)

Thông thường, việc tổ chức một cuộc tấn công như thế này là vô cùng khó vì sở hữu một khối tài sản như thế sẽ tốn một lượng tiền khá lớn. Tuy nhiên, khi đồng LUNA liên tục được in ra dẫn đến giá của đồng tiền này lao dốc. Vì thế, giá của một cuộc tấn công như trên trở nên rất nhỏ.

Để giải quyết vấn đề này, các validators của Terra đã cập nhật một bản vá tắt tính năng staking LUNA vào hệ thống và khởi chạy lại blockchain sau vài phút. 

Sự kiện UST mất peg (giá trị 1 USD) trong những ngày gần đây đã ảnh hưởng nặng nề đến giá của đồng LUNA. Mặc cho những nỗ lực từ Do Kwon - Founder của Luna và Luna Foundation Guard - Quỹ hỗ trợ Luna, giá UST đã lao dốc xuống 0.08 BUSD và LUNA đã chia hơn 100,000,000 lần từ đỉnh, hiện được giao dịch ở 0.000001 BUSD. 

Đọc thêm: Mùa đông crypto kéo dài bao lâu?

0
0
icon0
iconicon