Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Blockchain Terra thông báo tạm ngưng hoạt động

Vào 11h 12/5, tài khoản Twitter của đội ngũ dự án Terra đã thông báo mạng lưới blockchain này sẽ ngừng hoạt động nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công quản trị vào Luna.
Amber avatar
immihu.web3
Published May 12 2022
Updated Jul 14 2022
2 min read
Amber media

Related Posts