Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Binance mở rộng BUSD sang Avalanche và Polygon

Ngày 19/9, sàn giao dịch Binance thông báo về việc ra mắt stablecoin BUSD trên hai mạng lưới mới là Avalanche và Polygon. 
Amber avatar
kaylin
1 min read
Published Sep 20 2022
Updated Dec 05 2023
Amber media