Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Binance ra mắt hợp đồng tương lai cho fan token

Ngày 31/8, Binance thông báo ra mắt hợp đồng vĩnh cửu USDⓈ-M dành cho fan token với đòn bẩy lên đến x25.
Amber avatar
uyntran.web3
2 min read
Published Aug 31 2022
Updated Dec 04 2023
Amber media