Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Giá VGX của Voyager tăng mạnh sau tin Binance mua lại lần thứ hai

Theo nguồn tin từ CoinDesk, Binance US - chi nhánh giao của sàn giao dịch Binance tại Mỹ, chuẩn bị tham gia đấu giá mua lại tài sản của công ty bị phá sản Voyager Digital.
Amber avatar
quynhnguyen
2 min read
Published Nov 17 2022
Updated Dec 05 2023
Amber media