Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Bitcoin (BTC) chạm mốc $44,000 hậu đàm phán giữa Nga và Ukraine

BTC tăng và thị trường bắt đầu lạc quan, tuy nhiên với sự tăng mạnh này hầu hết trên dữ liệu On-chain đang cho thấy bị ảnh hưởng bởi những vị thế Futures Short bị thanh lý.
Published Feb 28 2022
Updated Jul 14 2022
8 min read
Amber media

Related Posts