Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Price Action là gì? Tổng quan về Price Action cho người mới

Price action là indicator giúp phân tích hướng di chuyển của giá đơn giản hơn nhiều. Vậy Price action là gì? Làm sao để áp dụng được price action hiệu quả?
Amber avatar
kaylin
Published Nov 17 2021
Updated Aug 06 2022
9 min read
Amber media

Related Posts