Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Bitcoin sẽ giảm khi lãi suất tiếp tục tăng?

Bitcoin đã đóng nến tuần ở mức 20,862 USD. Đây là mức tăng trong tuần tốt nhất kể từ tháng 3/2022. Khi Bitcoin sideways, chỉ số sự dụng đòn bẩy tăng đáng kể. Điều này cho thấy các trader đang sử dụng mức đòn bẩy và chấp nhận rủi ro khá cao.
Amber avatar
kaylin
5 min read
Published Jul 11 2022
Updated Nov 13 2023
Amber media