Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Bitcoin hồi nhẹ, có nên “thoát hàng"?

BTC đóng nến khung D1 trong ngắn hạn nghiêng về xu hướng Giảm, vì vậy khả năng vẫn có các cú Giảm đến từ việc chờ giá hồi lên để thoát hàng của nhà đầu tư nhỏ.
Amber avatar
kaylin
3 min read
Published Dec 06 2021
Updated Nov 14 2023
Amber media