Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Retest thành công vùng $42,000 - Bitcoin lẫn Altcoin sẽ “rớt thảm" nếu…

Hôm nay và 1-2 ngày sắp tới sẽ quyết định thị trường có đi vào downtrend trung hạn hay không. Vốn hóa thị trường đã tiếp cận neckline trong mô hình Vai Đầu Vai.
Amber avatar
kaylin
4 min read
Published Jan 05 2022
Updated Nov 14 2023
Amber media