Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Số Bitcoin được nạp lên các sàn giao dịch tăng đột biến

Hơn 236.000 BTC được nạp lên sàn giao dịch trong một ngày. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 3/2020.
Amber avatar
kaylin
3 min read
Published Sep 17 2022
Updated Nov 13 2023
Amber media