Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Phân tích BTC - Bitcoin sẽ về lấp Gap CME ở $54,800?

BTC tiếp tục biến động rất khó lường như trong phân tích trước, trước và sau khi đóng nến Tháng thị trường sẽ biến động lớn, điều này đang xảy ra.
Amber avatar
kaylin
3 min read
Published Dec 01 2021
Updated Nov 13 2023
Amber media