Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Bitcoin có thể biến động mạnh vì 2.2 tỷ USD quyền chọn hết hạn

Ngày mai (30/9), 2.2 tỷ USD quyền chọn BTC sẽ hết hạn. Các phân tích từ dữ liệu trên thị trường phái sinh cho thấy quyền chọn mua đang áp đảo phe bán. Bitcoin khả năng cao sẽ xảy ra biến động mạnh vào lúc 15h ngày 30/9.
Amber avatar
kaylin
6 min read
Published Sep 29 2022
Updated Nov 13 2023
Amber media