Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Giám đốc của BlackRock cho rằng Bitcoin là phương tiện đầu tư quan trọng

Rick Rieder, Giám đốc mảng đầu BlackRock và là Trưởng nhóm phân bổ toàn cầu, gần đây đã đưa ra những nhận xét tích cực đáng chú ý về Bitcoin.
Amber avatar
Khải Hoàn
Published May 15 2021
Updated Jul 23 2022
5 min read
Amber media

Related Posts