Amber avatar
MarginATM
Trang thông tin tiền điện tử, công nghệ blockchain và xu hướng mới trong DeFi. Cập nhật thông tin nhanh chóng, chính xác nhất mỗi ngày từ cả thế giới phi tập trung và tập trung.

Mỹ kiểm soát hơn 51% khối trên Ethereum

Theo dữ liệu từ Labrys, một tháng sau sự kiện The Merge, khoảng 51% khối Ethereum bị kiểm duyệt theo các tiêu chuẩn OFAC, trong đó rơle MEV-Boost chiếm thị phần lớn.
Amber avatar
quynhnguyen
3 min read
Published Oct 15 2022
Updated Dec 07 2023
Amber media